Những giấy tờ cần có khi thực hiện dịch vụ order taobao P2

3. Hợp Đồng Ngoại Thương – Sales Contract:

Là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán giữa hai nước khác nhau, trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa và chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu đối với hàng hóa cho bên mua và bên mua phải thanh toán tiền hàng.

Nếu đọc qua một số hợp đồng mẫu, bạn sẽ thấy được những nội dung cơ bản trên hợp đồng thương mại quốc tế. Trong đó, có một số điều khoản quan trọng và bắt buộc (theo Luật thương mại 2005) như:

Commodity: mô tả hàng hóa
Quality: phẩm chất hàng
Quantity: Số lượng, trọng lượng hàng
Price: đơn giá hàng, kèm theo điều kiện thương mại (vd: FOB cảng xếp)
Shipment: thời hạn, địa điểm giao hàngPayment: phương thức, thời hạn thanh toán

Bên cạnh đó, để hợp đồng đầy đủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các bên, còn có những điều khoản quan trọng khác như:

Packing & Marking: quy cách đóng gói, và ghi nhãn hiệu hàng hóa
Warranty: bảo hành hàng hóa (nếu có)
Force Maejure: bất khả kháng
Claime: khiếu nại
Arbitration: trọng tài
Other conditions: các quy định khác

4. Phiếu Đóng Gói – Packing List:

Là bản lược khai tất cả hàng hóa trong một kiện hàng (thùng hàng, container…)

Công Dụng:

Packing list giúp cho việc kiểm đếm hàng hóa được thuận lợi hơn

Về cơ bản sẽ gồm những nội dung chính sau:

Số & ngày lập hóa đơn (thường người ta không hay dùng số Packing List)
Tên, địa chỉ người bán & người mua
Cảng xếp, dỡ
Tên tàu, số chuyến…
Thông tin hàng hóa: mô tả, số lượng, trọng lượng, số kiện, thể tích

5. Hóa Đơn Thương Mại – Commercial Invoice:

Là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn.

commercial invoice

Công dụng của Commercial Invoice:

Là trung tâm của bộ chứng từ thanh toán
Nói lên giá trị của hàng hóa và là bằng chứng của sự mua bán trong việc khai báo hải quan
Commercial Invoice cung cấp những chi tiết về hàng hóa với hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng. Đặc biệt khi bạn mua hang Quảng Châu thì cần xuất trình giấy này.

Về cơ bản hóa đơn sẽ gồm những nội dung chính khi bạn mua hàng Trung Quốc

Số & ngày lập hóa đơn
Tên, địa chỉ người bán & người mua
Thông tin hàng hóa: mô tả, số lượng, đơn giá, số tiền
Điều kiện cơ sở giao hàng
Điều kiện thanh toán
Cảng xếp, dỡ
Tên tàu, số chuyến…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *